Společnost Central Europe CREDIT byla založena 10. 7. 1997 jako společnost s ručením omezeným. Předmětem podnikání je poskytování komplexních služeb v oblasti pohledávek. Naše zkušenosti pochází ze spolupráce s firmami působící v maloobchodu, marketingu a ve stavebnictví. Jde zejména o řešení pohledávek po lhůtě splatnosti pro podnikatelské subjekty, mající pohledávky za fyzickými, právnickými osobami a občany se sídlem v České republice. Dále také pracujeme na Slovensku, Německu a ve Španělsku. Zabýváme se především vypořádáním pohledávek mimosoudním inkasem na základě mandátní smlouvy a plné moci. Správou portfolia pohledávek. Dále poskytujeme informační servis a rešerši firem.